Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Alternatieve geneeswijzen serieus nemen

Nieuwkomer

Aangezien ik als verzekerde bij het Zilveren Kruis  (al 50 jaar) blij ben dat u als zorgverzekeraar de alternatieve geneeswijzen gecontroleerd vergoedt – en dat graag zo wil houden in de context van de hetze die momenteel tegen de alternatieve geneeswijzen wordt gevoerd, wil ik u deelgenoot maken van de reactie die ik de VPRO stuurde n.a.v. de ergerlijke wijze waarop Lubach in zijn TV programma zich hierover uitliet. 

Alles voor wat het waard is, maar het lijkt mij goed dat het Zilveren Kruis ook wat van de tegengeluiden te laten weten. Wellicht voelt u zich geïnspireerd om uw steun te verlenen aan een wel goed gedocumenteerd programma dat bijv. in samenwerking met de Vereniging voor Homeopathie en de VPRO op stapel kan worden gezet.

brief aan de VPRO

Verzonden: zondag 8 oktober 2017 23:24
Aan: forum@vpro.nl
CC: Mevrouw A. (Annemiek) Laan (vereniging voor Homeopathie)
Onderwerp: Lubach en alternatieve geneeswijzen

 

L.S.

Erg spijtig dat Lubach zo ongelofelijk ongenuanceerd de alternatieve geneeswijzen in zijn programma Zondagavond afsabelde. Een kritische houding jegens geneeswijzen acht ik zeker terecht, maar om alles wat zo wordt genoemd door de overheid over één kam te scheren getuigt van goedkoop succes scoren op basis van onprofessioneel onderzoek. Dat staat mijn inziens haaks op de gelukkig veelal goed onderbouwde journalistieke documentaires waarmee de VPRO zich al decennia lang onderscheidt.
Ik ben al lid van de VPRO vanaf de jaren 70 en gebruik ook al ruim 50 jaar met succes de Homeopathie om mijn gezondheid en die van ons gezin in een goede conditie te houden. Ook bij dieren blijkt het heel effectief te zijn. Ook acupunctuur is een al eeuwen oude met veel succes toegepaste behandelwijze die zelfs als verdoving bij zware operaties wordt toegepast.

Als de VPRO/Lubach zich zo kritisch wil opstellen tegen misstanden in de medische wereld, is enige nuance op zijn plaats op basis van goed journalistiek onderzoek.

Maar neem dan ook de allopathisch medische wereld eens op de korrel. Er gaat bijna geen week voorbij of de een of andere misstand of fout of herziening van inzicht over een ziekte of medicatie komt in het nieuws. En vergeet dan niet de ziekmakend hoge honoraria van tal van specialisten zoals (plastisch) chirurgen daar bij te betrekken in het kader van hoge zorgkosten.

De wetenschap stelt van de homeopathie dat er niet aantoonbaar aanwezige werkzame stof in de medicijnen zit, wellicht is de technische kennis en apparatuur nog niet voorhanden om dat aan te tonen. De allopathische medicatie blijkt vaak veel te zwaar, waardoor men min of meer vergiftigd wordt.

Ik ben zeer benieuwd of jullie hier iets mee doen, gezien de kritisch maatschappelijke attitude van de VPRO in de afgelopen decennia hoop ik van harte op een uitzending in die zin.

Omdat de Nederlandse Vereniging voor Homeopathie heel goed bezig is om deze medicatie een eerlijke volwaardige plaats in de maatschappij te geven, stuur ik dit bericht in cc aan hen en het Zilveren Kruis / Achmea omdat zij als zorgverzekeraar hun verantwoordelijkheid nemen in dezen.

Dick HD

 

Alternatieve geneeswijzen serieus nemen

2 ANTWOORDEN 2
Highlighted

Re: Alternatieve geneeswijzen serieus nemen

Community Manager

Welkom bij de community Dick HD. Bedankt voor het delen van je verhaal en daarmee ook de e-mail naar de VPRO. Ik heb je bericht doorgestuurd naar mijn collega's die bezig zijn met alternatieve therapie. En dan met name de vergoedingen, wat vergoeden we en waarom. Nu maar ook in de toekomst. Het lijkt me goed als deze collega's naar je reactie kijken en hierop reageren. Dit gaat wel pas na het weekend worden, vandaar alvast dit bericht van mij. 

Dus voor nu alvast een fijn weekend gewenst! 

 

 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: Alternatieve geneeswijzen serieus nemen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Vanwege een griepje kom ik wat later dan de bedoeling was terug op jouw voorstel @Dick HD. Goed dat je een tegengeluid wilt laten horen. Wij kiezen ervoor om niet pro-actief een tegengeluid te laten horen. Wel willen wij graag laten weten waarom wij er voor kiezen om alternatieven geneeswijzen te vergoeden.

 

Alternatieve geneeswijzen zijn niet opgenomen in de basisverzekering
Een groot aantal Zilveren Kruis verzekerden maakt gebruik van alternatieve geneeswijzen. En voor bijna 40% van onze klanten het een belangrijke vergoeding in de aanvullende verzekering. Daarom hebben wij in een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen opgenomen. Daarmee spelen we in op klantbehoeftes waarin de basisverzekering niet voorziet. De vergoeding blijft ook in 2018. Volgende week publiceren wij onze precieze polisvoorwaarden van 2018.

 

We stellen wel voorwaarden voor vergoeding
We vergoeden alleen alternatieve zorg als deze geleverd is door een zorgverlener die is aangesloten bij een beroepsvereniging, die door Zilveren Kruis is erkend. Lidmaatschap van een beroepsvereniging vinden wij belangrijk om grip te houden op de kwaliteit van zorg. Zilveren Kruis stelt criteria aan beroepsverenigingen (o.a. regeling klachten en geschillen, bescherming privacy,  landelijke dekking, diploma medische basiskennis).

 

Daarnaast moet de behandeling vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging in het overzicht is opgenomen. Je kunt dit voor 2017 controleren in het ‘Vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën’. Andere therapieën worden niet vergoed. De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel geregistreerd staan in de database waarin alle geneesmiddelen staan die verkrijgbaar zijn via de apotheek.

 

Tenslotte is voor een vergoeding van homeopathische of antroposofische geneesmiddelen een recept nodig van een arts. Alleen dan wordt het vergoed.